Aerodrom Podgorica Airport Aerodrom Podgorica Airport

Najavljena autobuska veza aerodroma Podgorica sa svim gradovima u Crnoj Gori Na aerodromu je moguće skladištenje i manipulacija robe u dolaznom i odlaznom saobraćaju u robno-carinskom skladištu, čija površina iznosi 305 m2. Skladište je pod carinskim nadzorom Carinske ispostave na podgoričkom aerodromu. Naravno, važno je napomenuti, da su sve promene cena u nadležnosti aerodrom parking […]